FIMEX s.r.o.

Libušská 319
CZ 142 00 Praha 4
T +420 261 109050
F +420 261 912382

fimex@fimex.cz
www.fimex.cz